ARTIKEL/OPINIE | 2 min.

De wereldwaterdag op 22 maart wordt jaarlijks gevierd om het bewustzijn over het belang van water te vergroten en te pleiten voor een duurzaam beheer van de watervoorraden. Deze dag wordt wereldwijd gevierd om het belang van water en de rol ervan bij het creëren van een betere wereld te benadrukken. De noodzaak is om de kostbaarste hulpbron van de planeet, zoetwaterbronnen, te behouden en te bewaren voor toekomstige generaties.

Belangrijk is dat we ons bewust blijven van de risico’s en ons voorbereiden op de mogelijkheid van verhoogde waterstanden en overstromingen. Het is van groot belang om in kustgebieden en lager gelegen gebieden adequaat om te gaan met de risico’s en gevaren van overstromingen en stijgende waterstanden. Het ontwikkelen van plannen voor noodhulp, evacuatie en herstel, evenals investeringen in infrastructuur en middelen om te helpen bij preventie en aanpassing aan de effecten van klimaatverandering zijn hierbij essentieel.

Vele manieren om de klimaatverandering tegen te gaan en de factoren die tot de stijgende waterstanden bijdragen te verminderen worden reeds naar ons hoofd gegooid; het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het bevorderen van duurzame energiebronnen en het beschermen van ecosystemen die een belangrijke rol spelen bij het reguleren van waterstanden. Ondanks alle inspanningen blijft het een collectief en complex probleem dat onlosmakelijk door alle individuen, bedrijven en overheden actief moet worden aangepakt.

Om ons beter voor te bereiden moeten we ons richten op adaptatiemaatregelen voor de gevolgen van de stijgende waterstanden. Dit kan onder andere door het bouwen van meer dijken, het aanleggen van overstromingsgebieden en het verhogen van woningen en infrastructuur. Ook moeten we ons nóg meer bewust worden van de risico’s en de gevolgen van klimaatverandering en hoe we hiermee om kunnen gaan. Het lijkt soms wel alsof het nog steeds niet echt doordringt, maar misschien hebben wij, mensen, drastischere siuaties nodig om tot actie te komen. Hierbij is zeker – het internationaal samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, en elkaar te helpen in tijden van nood – is niet te onderschatten. Door gezamenlijk te werken aan klimaatdoelen en te investeren in duurzame ontwikkeling, kunnen we de stijgende waterstanden bestrijden en de gevolgen voor ons en voor toekomstige generaties beperken.

Het streven naar een circulaire economie waarbij materialen en producten hergebruikt worden, waardoor we onze afhankelijkheid van grondstoffen verminderen en de uitstoot van broeikasgassen verlagen is iets dat reeds op vele plaatsen gebeurt, maar slechts stapsgewijs vooruit gaat. Wanneer we ons meer richten op het verminderen van onze voedselverspilling, het bevorderen van duurzame landbouw en het verminderen van onze consumptie van vlees en zuivel, kan dat allemaal leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en een beter milieubeheer. De vraag is of we er aan het huidige tempo zullen geraken. Het zal op een zeker moment misschien wel naar een radicalere omschakeling vragen dan we tot nu toe doen.

Essentieel is dat we ons allemaal nóg veel meer bewust worden van onze verantwoordelijkheid om de stijgende waterstanden tegen te gaan, en niet alles alleen moeten overlaten aan acties bij overheidsinstanties. Door onze eigen levensstijl aan te passen, kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor onszelf en voor toekomstige generaties. We moeten niet wachten tot het laatste moment om actie te ondernemen, maar vooral preventief blijven denken en actie ondernemen. Volgens sommigen is het al te laat, en gaan we sowieso al, ondanks alle inspanningen, een rampspoed tegemoet. Maar laat dat onze toekomstblik niet zijn. Onze comfortzones verlaten om echt iets te doen is misschien nog wel de moeilijkste weg die we moeten gaan, omdat dat vraagt om een volledige omschakeling in ons bewustzijn.

De vraag is of ieder van ons daar werkelijk toe bereid is, of het zou ook kunnen dat we zullen wachten tot het water tot aan onze lippen staat.

Artikel: Sofia Van Nuffel

Beeld Unsplash (reshaped for Misflits)

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen met een vrije bijdrage.

Je kan een uitgebreid artikel met allerlei water-weetjes lezen in het Engels/You can read an extensive article with all kinds of water facts in English: ‘Water, the future’s golden asset’

Bijdragen via Paypal

Misflits.be biedt toegang aan iedereen met een oplettend oog en waardering voor buitengewone berichtgeving. We waken er over dat dit ten allen tijde gebeurt op een respectvolle en constructieve manier. We geven geen gevolg aan vragen, berichten en opmerkingen die de waardigheid en het privéleven van mensen kunnen aantasten.

Doe mee aan ons tweedelig lezersonderzoek! (neemt slechts 5 minuten van je tijd, voor Misflits van onschatbare waarde) 1) Wie ben je en wat verwacht je van onafhankelijke media? & 2)Waar wil jij samen met Misflits aan werken?

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.  Meer info

error: Content is protected !!