Artikel | 2 min.

Het is een zinnetje dat je wel eens ziet passeren op Social Media en eentje die veel over de relativiteit van perspectieven vertelt. Want wie zijn de goei nu ook weer?

Eén ding is zeker. Mensen verwachten verandering en willen het anders, grondiger en dichterbij om vrijer te kunnen beslissen. Niet zoals het nu is in elk geval. Of dit nu werkelijk een cadeau is voor de winnende partijen is nog maar de vraag. De erfenis van een vorige Vivaldi regering omvormen tot een nieuwe en frisse club, zal meer vragen dan grote winnaars ambitie met aan de leiding een knappe kop met een rechtvaardige lange termijnvisie die ook in staat is om samen te werken.

“When patterns are broken, new worlds emerge.”

– Tuli Kupferberg

Nieuw model, goei model?

Na de verkiezingen gisteren was er sprake van het mogelijks kopiëren van het Zwitsers model (confederaal) om ‘de welvaart te redden’. Maar wat betekent dat nu precies? Directe democratie (>< representatieve democratie), voor een kleinere groep zoals Vlaanderen (die ongeveer evenveel inwoners telt als Zwitserland) zou volgens dat model mogelijk moeten zijn. Hier laat je voor een groot deel de mensen zelf beslissen. Beslissingen worden dus gedecentraliseerd met de bedoeling om de burgers meer recht van spreken te geven. De federale grondwet in Zwitserland bijvoorbeeld verplicht om de autonomie van de kantons te respecteren. Deze grondwet verplicht de kantons ook om in hun beleid steeds rekening te houden met de gemeenten, waardoor er een grotere autonomie komt. De directe democratie betekent een grote positieve betrokkenheid van de burger gegarandeerd bij elk politieke proces. De burger bezit de mogelijkheid om zich te engageren voor thema’s die hij belangrijk vindt, zonder omweg via partijen of politici. Of dit hét ideaal model zou zijn, beste lezer, laten we aan u over.

Wat met de blanco’s, ongeldige en proteststemmen?

35.012 blanco en ongeldige stemmen voor de Kamer en 39.843 voor het Vlaams Parlement werden in Vlaams-Brabant geteld. Dat betekent dat deze stemmen uiteindelijk verdeeld zullen worden over de gekozen partijen die net door de blanco stemmer werden verworpen.

Partij Blanco daarentegen, die zorgt dat de zetels leeg blijven en niet verdeeld worden onder andere partijen, kreeg er 6.958 proteststemmers bij in Vlaams-Brabant voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (zie tabel hierboven).

De algemene resultaten voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement relevant voor Provincie Vlaams-Brabant.

Dit waren de volledige namen(lijsten) voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers/Kieskring Vlaams-Brabant (pdf).

Resultaten Kamer verkiezingen 9 juni 2024 (grafisch en in cijfers):

Dit waren de volledige namen(lijsten) voor Vlaams Parlement/Kieskring Vlaams-Brabant . (pdf).

Resultaten Vlaams Parlement verkiezingen 9 juni 2024 (grafisch en in cijfers):

Van Vivaldi naar Mozart of eerder iets Zwitsers of Frans?

Als we dan toch in termen van muziek kunnen spreken in de politiek, waarom dan geen Louise Farrenc (regering), een voor velen onbekende vrouwelijke, maar revolutionaire componiste uit de negentiende eeuw, die tegen de trends van de tijd inging, muziek schreef voor maar liefst 9 instrumenten en die daarnaast ook streed voor gelijke rechten.

Bronnen geraadpleegd voor dit stukje: npo klassiek, wikimedia, verkiezingen2024.belgium.be

Dit artikel geeft naast enkele cijfers de mogelijkheid om met ons mee ‘out of the box’ te gaan, en betekent op geen enkele manier een voorkeur voor een bepaalde partij. Het kan stof geven tot nadenken en reflectie over de eigen positie inname en de ‘ernstige’ relativiteit ervan.

Ondersteun Misflits via een vrije bijdrage!

Bijdragen via Paypal

Misflits.be biedt toegang aan iedereen met een oplettend oog en waardering voor buitengewone en onafhankelijke berichtgeving. We waken er over dat dit ten allen tijde gebeurt op een respectvolle en constructieve manier. We geven geen gevolg aan vragen, berichten en opmerkingen die de waardigheid en het privéleven van mensen kunnen aantasten.

Doe mee aan ons tweedelig lezersonderzoek! (neemt slechts 5 minuten van je tijd, voor Misflits van onschatbare waarde) 1) Wie ben je en wat verwacht je van onafhankelijke media? & 2)Waar wil jij samen met Misflits aan werken?

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.  Meer info

error: Content is protected !!