ARTIKEL | 2 min.

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe stedenbouwkundige verordening van de provincie Vlaams-Brabant over de afvoer van hemelwater op privéterrein in voege getreden. De provincie hoopt hiermee een deel van de problemen met wateroverlast en verdroging aan te pakken.

De afgelopen weken hebben heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant ongekende overstromingen moeten verwerken. Kelders en terreinen stonden blank en wachtbekkens stroomden over. Het water kon op sommige plaatsen niet weg, onder andere omdat onze ondergronden té verhard zijn.

Een doordacht waterbeleid komt niets te vroeg, want een kwart van de Vlaams-Brabantse inwoners woont in overstromingsgevoelig gebied. Wie in de toekomst een vergunning aanvraagt voor werken met verharde oppervlakten en constructies, zal ervoor moeten zorgen dat het hemelwater op zijn/haar terrein wordt opgevangen en niet meer naar de riool stroomt.

Concreet betekengt dit dat hemelwater dat op verhardingen of andere constructies valt, op het eigen terrein gescheiden moet blijven van afvalwater. Het mag niet worden aangesloten op een waterafvoer of riolering en het moet op eigen terrein verwerkt worden. Dat wil zeggen dat het de norm wordt om hemelwater op het eigen terrein te laten infiltreren of op te vangen in een regenwaterput.

“De nieuwe hemelwaterverordening breidt het toepassingsgebied van de vorige verordening, namelijk verhardingen, uit door ook regels op te leggen wanneer men een andere constructie dan een verharding bouwt, herbouwt of uitbreidt. En waar de vorige verordening zich beperkte tot verhardingen op privaat domein, is de nieuwe verordening ook van toepassing op het openbaar domein. Met die verruiming zorgen we er voor dat er zo min mogelijk bijkomend water wordt afgevoerd”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Wat moeten we nu doen als het water op ons eigen terrein niet wegkan?

Volgens Nevens kan je via eenvoudige ingrepen op je terrein gemakkelijk regenwater vasthouden, nuttig gebruiken en laten infiltreren. Denk maar aan het opvangen van regenwater van het dak van je tuinhuis in een regenton, regenzuil of regenwand. Via een wadi in je tuin kan je de overloop van je regenwatervoorzieningen ter plaatse laten infiltreren, want afvoeren is dus niet toegelaten.

Vanaf 7 januari 2025 treedt deze regeling ook in voege voor openbaar terrein.

Bron: De Provincie Vlaams-Brabant

Enkele tips voor het ontharden van je tuin.

Beelden uit enkele lokale Facebookgroepen / Video Velt vzw ‘wat is een waddi?’

Ondersteun Misflits via een vrije bijdrage!

Bijdragen via Paypal

Misflits.be biedt toegang aan iedereen met een oplettend oog en waardering voor buitengewone en onafhankelijke berichtgeving. We waken er over dat dit ten allen tijde gebeurt op een respectvolle en constructieve manier. We geven geen gevolg aan vragen, berichten en opmerkingen die de waardigheid en het privéleven van mensen kunnen aantasten.

Doe mee aan ons tweedelig lezersonderzoek! (neemt slechts 5 minuten van je tijd, voor Misflits van onschatbare waarde) 1) Wie ben je en wat verwacht je van onafhankelijke media? & 2)Waar wil jij samen met Misflits aan werken?

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.  Meer info

error: Content is protected !!