ARTIKEL | 2 min.

De laatste tijd ontstaan er steeds meer groeperingen die zich afzetten tegen elkaar en zorgen voor een grotere afgescheidenheid in onze maatschappij. Daarnaast duiken er herhaaldelijk mooie termen op, zoals ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ als een mooi uithangbord naar de buitenwereld toe. Zowel overheden als bedrijven beloven deze termen ter harte te nemen en toe te passen. Hoe komt het dan dat het steeds moeilijker wordt om werkelijk de daad bij het woord te voeren? Volgens Nadia Fadil, universitair hoofddocent aan het Departement Sociale en Culturele Antropologie van de KU Leuven, kennen we een terugval op oude zekerheden en zoeken we naar een alternatief voor barmhartigheid.

Volgens Fadil, die hierover sprak op 11 november 2022 op de 51e vrouwendag in Brussel, moeten we kijken naar de bouwstenen van solidariteit. Het woord solidariteit omvat ‘solide’ (Franse term voor versteviging) en bevat twee belangrijke dimensies. De affectieve, waarbij gedeeld zusterschap/broederschap essentieel is, waar er ervaringen worden gedeeld en empathisch wordt gereageerd. ‘Dat laatste is geen natuurlijk gegeven en moeten we volop stimuleren’, zegt Fadil. ‘De morele dimensie vertaalt zich in het verdienen van solidariteit.’ Men moet dan als het ware bewijs leveren van een morele onbetwistbaarheid, hetgeen dan voorwaardelijk wordt. We willen namelijk meestal niet voor iedere groep of elk principe onze nek uitsteken. Een belangrijke manier om fundamentele solidariteit te krijgen, is volgens haar het steeds opnieuw zoeken naar een gedeelde grond, ook als die onmogelijk wordt gemaakt. Elkaar als mens blijven zien en de ‘mens tot mens’ link blijven behouden. Ook moeten we de ander blijven zien als potentiële bondgenoot, en niet als vijand. Oorlog bijvoorbeeld zorgt ervoor dat die verbinding wordt doorgeknipt.

‘We moeten de ander blijven zien als potentiële bondgenoot en niet als vijand’

– Nadia Fadil

Op dezelfde bijeenkomst, die vooral gericht was op ‘vrouwenthema’s’ werden er nog enkele oplossingen aangereikt die voor waarachtige solidariteit zouden kunnen zorgen. Zoals we de afgelopen corona crisis tijdelijk geapplaudisseerd hebben voor ‘mensen uit de zorg’, heeft deze crisis volgens Tithi Bhattacharya (foto) getoond dat de ZORG op zich al het andere werk mogelijk maakt. Volgens haar boek ‘The care manifesto’ is onze taak nu om ervoor te zorgen dat alle politiek de politiek van de zorg wordt, en dit dan in de brede zin van het woord.

Sarah Bracke, professor in de sociologie van gender en seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam, sprak haar bezorgdheid uit over de nakende verrechtsing van onze maatschappij en verontschuldigde zich bijna voor de doemscenario’s die ze tijdens haar pleidooi schetste.

‘Een oplossing is om individualisme te stoppen, en ook beter te leren begrijpen hoe machtsmechanismen werken, en dus is het essentieel om daar zicht en grip op te krijgen.’

De grote hamvraag hierbij is hoe we dit als individu dan kunnen doen?

  1. Een betere kennis krijgen van biologie, die veel gebruikt wordt door extreme groeperingen.

2. Voor elkaar blijven kiezen en voor elkaar blijven strijden (solidariteit) hoe moeilijk het ook is.

3. Ons richten op community en dit verder uitbouwen.

4. Ons richten op waarden die gemeenschap uitdraagt – zoals een brede notie van zorg toepassen.

De 51e Vrouwendag werd georganiseerd door vzw Furia, in samenwerking met het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren en met steun van gelijke Kansen Vlaanderen.

Artikel: Sofia Van Nuffel

You can also read this article in English.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen met een vrije donatie.

Bijdragen via Paypal

Misflits.be biedt toegang aan iedereen met een oplettend oog en waardering voor buitengewone berichtgeving. We waken er over dat dit ten allen tijde gebeurt op een respectvolle en constructieve manier. We geven geen gevolg aan vragen, berichten en opmerkingen die de waardigheid en het privéleven van mensen kunnen aantasten.

Doe mee aan ons tweedelig lezersonderzoek! (neemt slechts 5 minuten van je tijd, voor Misflits van onschatbare waarde) 1) Wie ben je en wat verwacht je van onafhankelijke media? & 2)Waar wil jij samen met Misflits aan werken?

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.  Meer info

error: Content is protected !!